Procedury

Karta charakterystyki odpadu

Wywóz nieczystości płynnych

Załącznik do procedury reklamacji uszkodzonych pojemników

Biuro Zarządu

ul. Tarnowska 120
33-300 Nowy Sącz
PN-PT: 7:00 - 15:00
tel. 18 442 12 00

Zakład

ul. Tarnowska 120
33-300 Nowy Sącz
PN-PT: 7.00 - 15:00
tel. 18 449 10 60