Wywóz nieczystości płynnych

Wywóz nieczystości płynnych

CENNIK JEDNORAZOWEJ USŁUGI ODBIORU I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Informacje dotyczące usługi pod numerem: 18 400 03 05, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00.

W związku z uchyleniem Uchwały nr XLI/408/2017 Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia 23 maja 2017 r. Spółka NOVA informuje o możliwości wywozu nieczystości ciekłych wg poniższych stawek:

do 5 m3

Odbiór i transport nieczystości ciekłych
  
 

od 5.1 do 8 m3

Odbiór i transport nieczystości ciekłych