„Żarówka za Żarówkę”

Wydarzenie „Żarówka za Żarówkę” odbywało się w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Oszczędzaj wodę i energię – Adaptacja do zmian klimatu”.
Zbiórka żarówek i baterii odbywa się w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Oszczędzaj wodę i energię – Adaptacja do zmian klimatu” oraz „Nowy Sącz Zielone, Czyste Miasto”.

Kampanie edukacyjno-informacyjne pn. „Oszczędzaj wodę i energię – Adaptacja do zmian klimatu” oraz „Nowy Sącz Zielony, Czyste Miasto”
odbywają się  w ramach projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMALOPOLSKA ,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego’’(LIFE-IP-EKOMALOPOLSKA/LIFE 19 /PL/000005) sfinansowanego z programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.
#LIFEprogramme, #LIFEproject, #LIFE_EKOMAŁOPOLSKA.